අයවැය තුන්වැනි වර කියවීමේ පාර්ලිමේන්තු විවාදය, අද(03) 10 වැනි දිනටත් පැවැත්වෙන අතර වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ විවාදය ඊයේ(02) පැවැත්විය.

ඊට එක්වෙමින් වනජීවී අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ , අලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුමක් ලෙස දිවයින පුරා හඳුනාගෙන ඇති අලි මංකඩ 16ක් විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බවත්, එහි පළමු පියවර වශයෙන් ලබන වසරේ තෝරාගත් අලි මංකඩ 3 ක් විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

එහිදී මහින්ද අමරවීර, නලින් බණ්ඩාර, කිංස් නෙල්සන් හා ධර්මසේන විජේසිංහ යන මහත්වරුන් අදහස් පළ කළහ.

මේ අතර වසරේ ගතවූ මාස 10 තුළ පමණක් අලි මිනිස් ගැටුමින් මිනිස් ජිවිත 116 ක් අහිමීව තිබේ.

එසේම අහිමිවූ වන අලි ජිවිත සංඛ්‍යාව 352 ක්.

පසුගිය වසරේ මිනිස් ජිවිත 142ක් සහ වන අලි ජිවිත 375 ක් අපට අහිමි වී තිබෙන අතර සිදුවු දේපොළ හානි හා වගා හානි පිළිබදව මේ දක්වා නිශ්චිත සංගණනයක් සිදුකර නොමැත.