දැඩි සුළං හා වර්ෂාධික කාලගුණය හේතුවෙන් පවුල් 4825 කට අයත් පුද්ගලයින් 16,360 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.

එම මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ, එහිදි සිදුවූ විවිධ අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු මියගොස් ඇති බවයි.

දැඩි සුළගින් නිවාස 4385 කට අර්ධ හානි සිදුව ඇති අතර පූර්ණ හානි සිදුව ඇති නිවාස සංඛ්‍යාව 05 කි.