විදුලි බිල වැඩි නොකරන්නේ නම්, ලබන වසරේ දිනකට පැය 6 ක 8 ක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වන බව අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි.

ඔහු ඒ බව කියා සිටියේ අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදීයි.