ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ක්‍රොඒෂියාව සහ ආජන්ටිනාව යන කණ්ඩායම් සමත් විය.

බ්‍රසීලය සහ ක්‍රොඒෂියාව අතර පැවති අර්ධ අවසන් පුර්ව තරගයේදී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල එකට එකක් ලෙස සම තත්ත්වයට පැමිණීමත් සමග දඞුවම් පහර ලබාදීමට තරග තීරකයින් කටයුතු කළේය.

ඒ අනුව දඞුවම් පහර හතරට දෙකක් ලෙස ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට ක්‍රොඒෂියා කණ්ඩායම සමත් විය.

එමෙන්ම නෙදර්ලන්තය සහ ආජන්ටිනා කණ්ඩායම් අතර පැවති අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය ද සම්පූර්ණ කාලය නිමාවට පත් වුයේ කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල දෙකට දෙකක් ලෙස සම තත්ත්වයට පත්වෙමිනි.

පසුව ලබාදුන් දඞුවම් පහර අවස්ථාවේ දී හතරට තුනක් ලෙස ලබාගනිමින් ආජන්ටිනා කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන අවසන් පුර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට සමත් විය.