අද(10) සහ හෙට(11) යන දින දෙකෙහිද පැය දෙකයි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සදහන් කරයි.
 
ඒ අනුව දිවා කාලයේදී පැයක්ද රාත්‍රී කාලයේදී පැය එකයි විනාඩි 20ක්ද විදුලිය විසන්ධි කෙරේ.