පෙර පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය ඉහල මට්ටමකට ගෙන යෑමේ අරමුණින් පෝෂණිය පළතුරු වේලක් දිවා ආහාරය සඳහා පෙර පාසල් ළමුන් හට ලබා දීමේ නව වැඩ සටහනක් මේ දින වල මැදවච්චිය සමෘද්ධි කාර්යය මණ්ඩලය ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව පළමු අදියර ලෙස මැදවච්චිය තම්මන්නෑව ගම්මානයේ පිහිටි චින්තා පෙර පාසලේ දුවා දරුවන් හට ඊයේ(13) දිවා ආහාරයෙන් පසු නැවුම් පළතුරු පිගානක් ලබා දීම සිදුකෙරිණි.

මෙරට පවතින ආර්ථික අපහසු තා හමුවේ කඩා වැටුන ගෘහ ආර්ථිකයේ දරුවන් සඳහා නිසි පෝෂණයකින් යුතු ආහාර නොලැබීම අරමුණු කර ගනිමින් මැදවච්චිය සමෘද්ධි කාර්යය මණ්ඩලය මෙම වැඩ සටහන සංවිධාන කර තිබුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා මුලස්ථාන කළමණාකරු රාහුල හේරත් මහතා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් චන්ද්‍රානී ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුලු සමෘද්ධි කාර්යය මණ්ඩලය සහභාගි වූහ.

ඉදිරියෙදීද මෙරට දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් මෙවැනි පෝෂණීය වැඩ සටහන් පෙර පාසල් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කූපනයට සීමා නොකර ජන ජීවිත වලට සතුටක් ගෙන එන දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පරිවර්ථනය කරන බව ද එහිදී මූලස්ථාන කළමනාකරු රාහුල හේරත් මහතා පැමිණි පිරිස අමතා ප්‍රකාශ කළේය.