2022 වර්ෂයට අදාළව 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉලක්ක කරගනිමින් උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තාවකාලිකව තහනම් කර ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන මහතා සදහන් කරයි.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන 18වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ලබන 14වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට විභාගය අවසන් වන තෙක් මෙලෙස උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් වනු ඇත.

එසේම උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම, සංවිධානය කිරීම සහ මෙහෙයවීම මෙන්ම විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීමද තහනම් වේ.

ඊට අමතරව අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සහ ඒවා බෙදා හැරීමද තහනම් වනු ඇත.

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට පෝස්ටර්, බැනර්, අත්පත්‍රිකා විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් හෝ සමාජ මාධ්‍යජාලා මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම හෝ එවැනි දෑ ළඟ තබා ගැනීමද තහනම් බව විභාග කොමසාරිස්වරයා නිවේදනය කළේය.