එල්.ජී.බී.ටි. කිව් ප්‍රජාව හෙවත් සමලිංගික හා සංක්‍රාන්තික ලිංගික ප්‍රජාව පොලිසිය සමග කටයුතු කිරීමේදී මුහුණදෙන අපහසුතාවයන් වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේදී සාකච්ඡා කර තිබේ.

සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ, පොලිස්පති, කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ සහභාගිත්වයෙනි.

එල්.ජී.බී.ටි. කිව් ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයින් සහ ඔවුන්ගේ නීතිඥවරුන් කිහිප දෙනෙකු ද මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගි වී තිබෙන අතර පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ,එල්.ජී.බී.ටි. කිව් ප්‍රජාව දෛනික කටයුතු අතරතුර යම් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පොලීසිය සමග කටයුතු කිරීමේදී මුහුණ දෙන ගැටළු සහ අපහසුතා පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කළ බවයි.

ලිංගික සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් එහිදී වැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ.

මේ පිළිබඳව සම්බන්ධීකරණය වී කටයුතු කිරීමට ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරිය පත් කර තිබේ.

පොලිස්පති වෙනුවෙන් සෘජුව කටයුතු කිරීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පරිපාලන පත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනය කර තිබේ.