ක්‍රොඒෂියාව හා ආර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ය.

ක්‍රොඒෂියාව අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ප්‍රබල බ්‍රසීල කණ්ඩායම පරාජය කරමිනි.

කටාර්හී ඉඩියුකේෂන් සිටි ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය පැවැත්විණි.

එහි නියමිත කාලය අවසන් වූයේ ගෝල 1ට 1ක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සම තත්ත්වයේ පසුවෙමිනි.

තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කිරීම සඳහා දඬුවම් පහර ලබා දීමට විනිසුරුවරුන් තීරණය ඒ අනුවය.

එහිදී ප්‍රබල බ්‍රසීල කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ක්‍රොඒෂියාව තරගය ජය ගත්තේ දඬුවම් පහර 4ට 1ක් ලෙසයි.

—————-

මේ අතර නෙදර්ලන්තය පරාජය කරමින් ප්‍රබල ආර්ජන්ටිනා කණ්ඩායම 2022 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ය.

කටාර්හී ලුසේල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගයේ නියමිත කාලය අවසන් වූයේ කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල 2ට 2ක් ලෙස සම තත්ත්වයේ පසුවෙමිනි.

තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කිරීම සඳහා දඬුවම් පහර ලබා දීමට විනිසුරුවරුන් තීරණය කළ අතර ප්‍රබල ආර්ජන්ටිනා කණ්ඩායම තරගය ජය ගත්තේ දඬුවම් පහර 4ට 3ක් ලෙසයි.

2022 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ නිල දේශීය විකාශන අයිතිය හිමි ටී.වී. වන් නාළිකාව ඔස්සේ සියලු තරග ඔබට සජීව ලෙස නැරඹිය හැකියි.